Fun Exam - Product Knowledge

Soal berikut wajib diisi oleh semua sales team untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita mengenai produk Pacific Garden Campus Town. Goodluck!